סרטונים

New Authority in Kiel/Antwerp

שיח דינוזאוריים, פרק א'
חיים עומר ונחי אלון
שיח דינוזאוריים, פרק ב'
חיים עומר ונחי אלון
שיח דינוזאוריים, פרק ג'
חיים עומר ונחי אלון
NVR
חיים עומר על הסמכות החדשה
video registered on the occasion of Annik Lampo's retirement feast
חזון הסמכות החדשה
NVR in Gaza: An Interview with Dr. Ahmed Tawahina

Haim Omer \\ Founder of the NVR